Kassaenheter

Konfigurering av kassaenheter

Kassaenheten är en logisk/organisatorisk hantering för att styra rättigheterna/tillgängligheten till växelkassorna. Skapa de kassaenheter som kommer att användas. I regel är en kassaenhet en fysisk kassa, d.v.s. en kassaterminal med en kassalåda. Ibland finns behov av en separat kassa för köp som betalas via Internet. Har personalen en egen kassa måste varje persons kassa anges här.

I modulen ”BRP Configuration” under Kassa → Kassaenheter konfigureras de kassaenheter som skall användas. Tillgängliga kassaenheter listas och genom att att välja en kassaenhet i listan öppnas det upp en dialog med olika konfigurationsmöjligheter enligt bild 1.

 

Bild 1: Konfiguration kassaenhet

Namn

Namnet på kassaenheten, t.ex. en fysisk plats eller en person.

Anläggning

Vilken anläggning kassaenheten hör till, d.v.s. den anläggning som köp i kassan ska redovisas på.

Lager

En kassa kan kopplas till ett lager vilket innebär att när en lagervara säljs i denna kassa räknas saldot för produkten ner för det lager som kassan är kopplad till.

Betalsätt för kassa (kommande funktion)

När en kassaenhet skapas måste den kopplas till de betalsätt som ska användas med kassan. Tidigare kopplades alla betalsätt på installationen till varje kassa, men nu måste varje kassa konfigureras separat, eller via knappen Ändra betalsätt i översiktsvyn för Kassaenheter om ändringen gäller en eller flera kassaenheter:

Alla kassaenheter som skapades innan funktionen infördes har kvar de betalsätt som fanns tidigare.

Förvalt betalsätt

Ange exempelvis "Kontant" om detta betalsätt ska vara förvalt i kassan.

Betalsätt för växelkassa

Växelkassan redovisas på det betalsätt som anges här.

Växelkassa

Ange ett standardvärde på växelkassans storlek för denna kassaenhet. Detta värde blir då förvalt när växelkassan ska registreras.

Förvalt menyval

Låter exempelvis restaurangen komma direkt till produktgruppen/kassasidans restaurang när de startar kassan. Ange produktgruppens eller kassasidans namn i fältet.

Annan kassaenhet för kortköp

I enstaka fall så finns behovet att få ut den försäljning som gjorts med kortköp i en egen kassarapport. Funktion för det har införts och används på så vis att man pekar ut en kassaenhet för kortköp från den kassaenhet som används.

De köp som betalas med kort läggs då automatiskt på den separata kassaenheten och man måste avsluta dem separat. För att säkerställa funktionen så tillåts inte växel om man betalar med kort. Inte heller tillåts ytterligare betalsätt på samma kvitto som en kortbetalning.

Schemalagd tömning av värdekort

Huruvida den månatligt schemalagda aktiviteten automatiskt ska tömma värdekort kopplade till denna kassaenhet.

Gör flerdagskontroll vid kassaavslut

Påminner om att göra kassaavslut dagligen. När det finns kassarader under flera dygn som inte finns med på en kassarapport får man en fråga om man bara vill ta med raderna fram till ett visst datum.

Senast använda POS ID

Information om vilket POS ID som kassaenheten använt vid kommunikation med kontrollenhet.

Kassatyp

Begränsad kassa

Kontrollenheten används inte för denna kassa, vilket medför att betalsätten: "Kontant", "Kort", "Swish", m.m inte är aktiva. Egenskapade betalsätt är tillgängliga i begränsad kassa.


Kontantfri

Användning av kontanter är förhindrad i denna kassa och all funktionalitet kring kontanter är inaktiverad. Innebär också att det inte går att betala för mycket eftersom kontanter inte kan ges i växel. Kontrollenhet används fortfarande i detta läge. 

SelfService-kassa

Specialkassa för övervakad självbetjäningskassa.

Automatiskt månatligt kassaavslut

Huruvida denna kassa automatisk ska göras kassaavslut på av en månatlig schemalagd aktivitet. Detta är exempelvis applicerbart på Internetkassan.

Dela upp kassarapporter per bolag 

Om rapporten ska delas upp så att köp på olika bolag hamnar på egna rapporter (för internetkassa). Görs endast om kassan inte har växelkassa eller någon avstämning. 

Kassasidor

Här kan man lägga till de kassasidor  som ska visas som flikar i kassan. Om en kassaenhet inte har någon kassasida visas produkterna i kassan efter hur de är grupperade i produktgrupper förutsatt att "Visa i kassamenyn" är markerat på produktens basuppgifter.

Genom att klicka på pennan i fältet kan man lägga till kassasidor i den dialog som öppnas.

Snabbkommentarsknapp

Lägger till en förutbestämd text i kommentaren.

Snabbknapparna läggs till i listan.

Den dator som används som kassaterminal knyts till en kassaenhet

Om all försäljning vid en kassaterminal ska redovisas mot samma kassaenhet, t.ex. Café, oavsett inloggad användare, sätts detta vid installationen av BRPs personal i kassaterminalens klientinställningar. Alla i personalen med kassabehörighet kan sälja i kassan. Med denna konfiguration så utgör kassaenheten en fysisk kassa med en gemensam växelkassa.

Varje personal måste logga in i kassan för att göra köp/sälj. I detta fall ska personalen inte kopplas till någon kassaenhet på kundkortet. Detta medför att all behörig personal kommer att kunna arbeta i alla kassor. Ni kommer att kunna spåra vem som sålt vad p.g.a. inloggningskravet. BRP kommer att sätta defaultvärden.

Med denna uppsättning kommer anläggningen alltid sättas till den anläggning kassaenheten hör till, oavsett vad som är inställt på användaren.

Observera att kassaenheten är bunden via webbläsaren och fungerar endast med webbläsaren Google Chrome.

Ändringar på en kassaenhet

Rättigheten "Inställningar" krävs för att skapa och förändra kassaenheter. I standardkonfigurationen är det endast rollen "Administratör" som har denna rättighet.

Så fort en kassaenhet har använts vid försäljning går den inte att radera.

All försäljning som görs på kassaenheten får de inställningar som kassaenheten har vid försäljningstillfället, d.v.s. om man ändrar t.ex. resultatenhet i efterhand så påverkas inte historisk försäljning.