Kopplingen mellan webbläsare och kassaklient

För att kunna använda BRP Point of Sale måste din lokala webbläsare vara kopplad mot en kassaklient på serversidan. För att få hjälp med detta, kontakta BRP Support.

Om koppling inte har skett, och du inte har behörighet att använda begränsade kassor, kommer följande felmeddelande visas när du navigerar till kassan:

Att tänka på om kassakopplingen:

  • Kassakoppling sparas bland webbläsarens kakor, var försiktig om du rensar webbhistorik!
  • Endast en webbläsare på en inloggad användare på en dator kan ha kassakoppling mot samma kassaklient
  • Om en ny webbläsare kopplas till en existerande kassaklient kommer gamla koppling att tas bort.
  • Man kan endast ha kassan öppen i en flik på samma webbläsare åt gången. Öppnar du en ny kassaflik kommer du ges möjlighet att tvångsavsluta den gamla sessionen för att skapa en ny.