Personsökning

Fältet "Sök" under Personer i Back Office och Personal i Configuration söker på följande: 

Namn

Sökning bland både förnamn och efternamn

Jan ger sökträffar på förnamnen Jan och Janne. Samt även på efternamnen Janson, Janzon, osv.

Vid flera ord så sker sökningen både i början av för- och efternamn:

Ja Er hittar personerna Jan Erik Nilsson och Jan Åke Eriksson.

Sökning specifikt på förnamn och/eller efternamn

Med hjälp av ett kommatecken sker sökningen på formatet Efternamn, Förnamn

Er, An hittar Anders Eriksson men inte Erik Anderson.

Det går även att lämna tomt på endera sidan om kommat:

,Sand hittar Sandra.
Sand, hittar Sandberg.

%son ger alla namn som slutar på "son"

O%son ger gåde "Olsson" och "Olofsson"

_ ersätter ett tecken, så "Lund_vist ger" både Lundkvist och Lundqvist.

Kundnummer

Sökning görs på exakt angivet kundnummer.

123 finner kundnummer 123 men inte 1234. 

Personnummer

Sökning på personnummer påbörjas efter sex inmatade siffror. Strecket kan utelämnas. Vid sökning på ett fullständig personnummer med streck (svenskt format) så sker dock sökningen enbart mot personnummerfältet och man slipper träffar på andra fält som exempelvis mobiltelefon.

Vid sökning på del av ett personnummer ska inledande århundrade (19 eller 20) utelämnas men det får anges vid sökning på ett fullständigt personnummer.

Kortnummer

Sökning görs på exakt angivet kortnummer. 

Telefonnummer

Sökning görs på mobil- och hemtelefonnummer. Ej arbetstelefon.

Telefonnummer kan sökas med eller utan landsnummer (ex +46).

E-post

Sökning görs på exakt angiven e-postadress.

Organisation

Sökning görs på personer kopplade till organisationer där sökt namn ingår, även del av namnet.