Konfiguration Self Service-klient

Konfigurationen av Self Service Station görs i modulen Configuration. Den hittas under menyn Self Service-> Self Service-klienter om funktionen är på slagen.

För att kunna komma åt vyn så behövs behörigheten "Self service - Konfiguration"

Inställningar

En lista över allt som kan konfigurerar för Self Service Station.

Typ av Self Service Station

Det finns två typer - handel och utpassering. Styr vilken typ som kommer att visas på själva pelaren. Döljer och visar fält för respektive typ.

Klientnamn

Sätts i samband med att man skapar upp konfigurationen. Kan ej ändras efter.

Titel

Titel på kassan som visas i rubriken i modulen. Efterföljs av anläggningens namn.

Primär färg

Primär färg.

Sekundär färg

Sekundär färg. Används i rubriken i gränssnittet.

Språk

Lista på språk som används av Self Service Station. När bara ett språk är valt så kommer det att användas. Vid flera språk så kommer det finnas en språkväljare längst upp till höger i modulen.

Url till skrämsläckare

Adressen till bilden som ska användas som skärmsläckare. Ska vara i upplösningen 1080 x 1920. För handel så bör instruktionen på skärmsläckaren vara "Tryck på skärmen för att starta" eller liknande. För utpassering så går det dock inte att trycka för att ta bort skärmsläckaren, en utpasseringskassa kan heller inte göra något om man inte loggar in så instruktionen bör vara "Skanna ditt armband" eller "Dra ditt kort i läsaren".

Betalsätt

Kort eller swish. Avgör vilka som är tillgängliga för användaren.

Skicka dagsavslut för betalterminalen till e-postadress (Kort)

E-postadressen som det automatiska dagsavslutet för betalkortsterminalen kommer att skickas till.

Tidpunkt för dagsavslut på betalterminalen

Vilken tid det automatiska dagsavslutet ska göras.

Om inställningen är satt kommer dagsavslut för betalterminalen även göras vid varje uppstart/initiering av Self Service Station.

Kassaenhet

Kassaenhet som används. Listar kassaenheter av typen Selfservice-kassa.

Om inte kassaenheten dyker upp så se till att rätt anläggning är vald för modulen.

Om anläggningen använder sig av lagervaror så behöver kassaenheten ha ett lager konfigurerat.

Kontrollenhet

Kontrollenheten som ska användas.

Kvittoskrivare

Kvittoskrivaren som används.

Kvittomall

Kvittomall som används.

Handel

Produktsidor

Vilka produktsidor som ska användas. Var noga med att inte ha överlappande scheman eftersom att då kan vilken som av de aktiva schemana laddas in.

Visa villkor vid entréförsäljning

Använder meddelandemallen Entrévillkor som kunden måste godkänna innan köp om det är aktiv.

Utpassering

Registreringsläsare

Läsaren som används.


Test

Test utpassering.

Koppla upp till en kassadator Leta upp eller skapa en entré som har en kredit satt på entréfliken. Sälj den i kassan och registrera ett kort.

Scanna kortet i kassan kontrollera att det kommer upp kredit= summan. Lägg upp en produkt i kassan för 1 kr eller liknande tryck på spara i kassan. 

Be personalen gå till selfservice och scanna databäraren så ska köpet i selfservice. Betala med swish eller kort.  

(Man kan inte bara  lägga upp entrén och klicka spara i kassan.)  


Test Handel

Välj en billig produkt helst en entré i selfservice och betala med swish eller kort. Kontrollera att kvitto och barcode skrivs ut. Kontrollera att man kan passera in i en läsare på anläggningen.