Markering

I Cloud finns möjlighet att lägga in markering av tid för en resurs. Denna markering är enbart för information och kan användas till olika ändamål. Markerad tid kan vara innanför eller utanför arbetstid, överlappa andra bokningar och det går bra att boka annat i markeringen enligt de vanliga reglerna.

Markeringen visas som genomskinlig randig och kan ha en produktetikett. Exempel på etiketter som kan sättas upp är "bokningsbar", "boka helst inte", "PT tider önkas".

För att justera markering (eller arbetspass) så klickar man inom markeringen/arbetspasset och väljer den kategori som man vill ändra. Arbetspass och markering kan överlappa och det går alltså bra att justera båda dessa.

Samma vy som "Skapa ny" visas men med alla värden ifyllda, ändringar sparas vid "Spara" och det går att Ta bort markeringen/arbetspasset.