Tillgänglighetsredogörelse

En tillgänglighetsredogörelse är en presentation av hur väl en digital service uppfyller de krav på tillgänglighet som finns beskrivet i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Nedan dokumentation är redogör för tillgänglighet vad gäller BRP:s app och webtjänster, det vi kallar “Mobility”. I de fall det finns brister för våra tjänster beskriver vi dessa samt hur vi planerar att åtgärda dem.

Notera att den tillgänglighetsredogörelse som publiceras behöver vara heltäckande för ert utbud av tjänster. Där ni har egen hemsida där BRP ej är leverantör eller andra tjänster som nås via er behöver även dessa omfattas av er publicerade tillgänglighetsredogörelse. Er tillgänglighetsredogörelse behöver även innefatta ytterligare information: mer om detta kan exempelvis läsas här (digg.se)

Så tillgänglig är BRP:s app och webtjänster (Mobility)

För att göra BRP:s app och webtjänster tillgängliga är vårt mål att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Baserat på den internationella standarden Web Contect Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), ämnar vi uppfylla riktlinjerna för tillgänglighet enligt nivå AA.

Mer detaljerad information (på engelska) gällande digital tillgänglighet och hur detta implementerats för BRP:s app och webb finner ni här.

Brister i digital tillgänglighet

Nedan listas de områden med referens till riktlinje där vi är medvetna om brister och därför inte är helt tillgängliga.

Nivå A riktlinjer där brister finns

  • För webben finns några platser där keyboardnavigeringen är begränsad (WCAG 2.1.1 & 2.1.2)

  • Det finns platser där fokusordningen inte uppfylls för att kunna navigera stegvis genom sidan (WCAG 2.4.3)

  • Det finns platser där en länk eller textbeskrivning för en länk inte är självförklarande (WCAG 2.4.4)

Nivå AA riktlinjer där brister finns:

  • För appen är användningen låst till porträttläge (WCAG 1.3.4)

  • För alla fält har vi inte stöd för att identifiera inmatningssyfte (WCAG 1.3.5)

  • I appen har vi inte stöd för att förändra textstorlek (WCAG 1.4.4)

  • Vissa av de tooltips som finns kan inte avvisas (WCAG 1.4.9)

  • Det finns rubriker eller ledtexter som inte beskriver ämne eller syfte (WCAG 2.4.6)

Handlingsplan

Dessa planeras ses över och åtgärdas under 2023 och 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Testningen är baserat på en självskattning (intern testning) av vår app -och webs funktionalitet.

Redogörelsen uppdaterades senast den 17 februari 2023.