Paket

Video: Paketprodukt

Ett paket innehåller en eller flera produkter och bildar en ny produkt, en "paketprodukt". Paketprodukter används bl.a. för att kunna erbjuda differentierade priser.

Ett paket kan innehålla produkter av följande produkttyper:

 • Vara
 • Lagervara
 • Tjänst
 • Värdekort (presentkort eller klippkort)
 • Entré

Produkter i paket

Viktiga saker att komma ihåg om paketprodukter:

 • Ett paket som endast innehåller varor kallas "Varupaket" (har betydelse vid bokning).
 • Paket som innehåller en "Entréprodukt" eller en "Värdekortsprodukt" kan inte bokas p.g.a. att dessa produkttyper endast får säljas i kassan.
 • Priset på ett paket bildas av summan av paketets olika delar.
 • Om paketet sträcker sig över flera dagar kan produkterna behöva läggas upp flera gånger, en gång för varje dag som produkten ska nyttjas.

Registrering av Paketprodukter

Produkter > Produkter, välj "Ny"

Skapa en paketprodukt genom att välja produkttyp "Paket". Nu öppnas en ny flik "Paket" och för att skapa innehållet i paketet går ni till denna flik.

Flik Paket

Prislista:

Paketets pris är summan av dess delar. För att ge den som köper ett paket ett bättre pris än summan av de ordinarie priserna så måste en prislista med paketpriser skapas och de produkter och/eller tjänster som ingår i paketet ska hänvisa till denna prislista. Ange sedan på fliken "Paket" att denna prislista ska tillämpas i samband med köp av detta paket.

Produkter:

Visar de produkter som ingår i paketprodukten. Se nedan för mer information.

Max väntetid: 

Handlar om hur länge en kund kan tänkas vänta mellan behandlingarna/produkterna i sitt paket.

Momskonteringspaket: 

Momskonteringspaket är ett sätt att med en "behandlingsentré" ta ut 6 procent moms på en del av behandlingen som egentligen ska gå på 25%

Dialogfönster "Paketinnehåll"

Produkt:

Välj ur trädstrukturen de produkter som ska ingå i paketet. Produkterna visas per produktgrupp. Klicka på "+" för att se vilka produkter som ingår i respektive produktgrupp.

Antal:

För varje produkt som läggs till går det att välja "En" eller "En för varje deltagare". Valet påverkar priset på paketet, se nedan för mer information.

Sker dag nummer:

Ange ett positivt, numeriskt värde (en siffra).
Exempel: Om ett paket sträcker sig över flera dagar, t.ex. en Spa-helg, och aktuell produkt ska bokas/utföras första dagen så anges 1, andra dagen anges 2 etc.

Fast starttid:

Ange ett klockslag, t.ex. tid för servering av förmiddagskaffe kl 09.00. Fältet kan inte markeras samtidigt som en relativ starttid.

Relativ starttid:

Bokningen startar vid den starttid som markerats i bokningsschemat. Fältet kan inte markeras samtidigt som en fast starttid.

Koppla till:

Exempel: Produkten kaffe ska serveras i en viss lokal.
Att varubokning har en resurskoppling innebär att kaffet/varan serveras i lokalen - om tjänsten bokas om ska varorna följa med tjänsten.

Produktinnehåll

Produkter > Produkter, öppna aktuell paketprodukt och fliken "Paket"

Välj ikon beroende på vad ni vill göra

 • "Papper/snöflinga" (Ny) för att lägga till produkter.
 • "Papper/penna" (Visa) för att ändra uppgifter.
 • "Soptunna" för att ta bort produkter.

Registrera/ändra produkter i en paketprodukt

 1. Gå till Produkter > Produkter, sök fram era paketprodukter genom att i fältet "Typ:" välja "Paket".
 2. Markera aktuellt paket ur sökresultatet och klicka på knappen "Visa" alternativt dubbelklicka.
 3. Gå till fliken "Paket", klicka på aktuell ikon ovanför fältet "Produkter" ("Ny", "Visa" eller "Radera").
  Ett nytt fönster "Paketinnehåll" öppnas.
 4. Registrera eller ändra paketinnehållet, bekräfta genom att klicka på "OK" eller ångra genom att klicka på "Avbryt".

Pris på paketprodukter

Prisfliken på paketprodukten påverkar inte priset och ska inte användas eftersom paketets pris är summan av dess delar. Då totalpriset på en paketprodukt är summan av de ingående produkternas pris ska priset som totalpriset beräknas på anges på respektive produkt.

Totalpriset påverkas bl.a. av hur ni definierar de ingående produkterna när ni registrerar paketprodukten, se antal.

Om priset för paketets ingående produkter inte ska skilja sig från priset om de ingående produkterna hade sålts var för sig, så använder ni standardprislistan, men om paketet ska erbjuda ett bättre pris, skapa en prislista för paketet.
Mer information om prislistor.

Systeminställningen "Använd alltid paketprislista" innebär att det alltid är paketets prislista som gäller även om det skulle finnas andra prislistor som ger ett bättre pris.

Se Pris för mer information.

Antal

För varje produkt som läggs till går det att välja om "En" eller "En för varje deltagare" ska säljas.

Antal

Förklaring

En

En resurs / produkt bokas upp, men priset multipliceras med antalet deltagare. I regel används detta för konferenspaket där lokalkostnaden ska variera med antal deltagare.

(Om du valt detta alternativ för ett paket som säljs i kassan, ökar endast priset på paketdelen när antalet paket ändras.)

Om produkten är en Entréprodukt som ska skriva ut Entrébiljett, så skrivs enbart en biljett ut per produkt och paket

En för varje deltagare

Lika många produkter bokas upp som antal deltagare. Vid försäljning i kassan räknas antalet paketdelar upp om antalet paket ökar.

Om produkten är en Entréprodukt som ska skriva ut Entrébiljett, så skrivs en biljett ut per produkt


Ta bort en paketprodukt

 1. Gå till Produkter > Produkter. Sök fram era paketprodukter genom att i fältet "Typ:" välja "Paket".
 2. Markera aktuellt paket ur sökresultatet och klicka på ikonen "Soptunna".
 3. Dialogfönster "Fråga" öppnas och borttagning av paketet verifieras genom att svara på frågan "Är du säker att du vill radera markerad post?".
 4. Klicka på "Ja" om hela paketet ska tas bort eller "Nej" om borttagningen ångras och hela paketet ska vara kvar .

Paketbokning

Ett paket består av flera andra produkter, t.ex. en konferenslokal plus en kopp kaffe per deltagare samt information om när kaffet ska serveras.

 1. Markera önskad starttid på en resurs som ingår i paketet och tryck "B".
 2. Sök upp och välj kunden.
 3. Välj den paketprodukt som det gäller och fyll i antal deltagare.
 4. I nästa steg finns det möjlighet att ändra t.ex. klockslag och antal för kaffeservering, det finns också plats för meddelanden, klicka sedan på "Slutför".
 5. Beställningen öppnas då till höger i bokningsvyn.

Varupaket (paket som inte innehåller några tjänster) bokas med "Shift-V".

Pakets beteende vid avbokning, ombokning:

Avbokas paketet avbokas även delarna. Ökas eller minskas antalet paket ökas och minskas antalet delar på samma sätt.
Exempel:
Ett konferenspaket bokas med 20 deltagare. Antalet kaffe minskas till 19. Antalet deltagare minskas sedan till 19. Vi har nu 19 av alla delar utom kaffet där vi har 18.