Vara

Produkter > Produkter

En vara är i regel någonting som går att ge kunden över disk, t.ex. en kopp kaffe eller en flaska schampo. Ibland vill man ändå skapa varor som inte motsvarar fysiska objekt för att enkelt debitera kunden, som till exempel "Avbokningsavgift". Att man väljer produkttypen "Vara" beror på att inga resurser måste bokas upp för att schampoflaskan eller avbokningsavgiften ska kunna säljas, till skillnad från en massage som kräver en massör och ett massagerum, eller en gruppaktivitet som kräver att det fortfarande finns en ledig plats på kvällens gympapass.

Att skapa en vara

Produkten "Vara" är den enklaste typen av produkt.

 1. Produkter > Produkter
 2. Klicka på "Ny".
 3. Fyll i aktuella uppgifterna under flikarna, minst för uppgifterna gällande "Namn", "Produktgrupp", "Konto" och "Pris".
 4. Klicka sedan "OK" och "Stäng".

Varubokning

En varubokning är en beställning av ett antal varor, t.ex. 15 stycken fika. En varubokning kan ingå i en beställning tillsammans med resursbokningar och andra varubokningar.

 1. Det finns flera sätt att skapa en varubokning. Det enklaste är att först gå till rätt dag i bokningsschemat.
 2. Välj sedan klockslag för när varan ska levereras och tryck på tangenten "V" eller klicka på knappen "Varor".
 3. Är ingen beställare redan vald öppnas ett fönster som ger möjligheten att söka reda på en kund. Markera rätt kund och klicka på "Välj" alternativt dubbelklicka på raden.
 4. Om kunden inte finns med i kundregistret finns det här även möjlighet att skapa en ny kund, klicka i så fall på "Ny".
 5. När kunden är vald öppnas ett nytt fönster med bokningens uppgifter. Här ges det möjlighet att bl.a. ange vilken vara, när och hur många av den som ska levereras.
 6. Om fältet "Manuellt pris" markeras kommer angivet pris att gälla, annars kommer priset att beräknas automatiskt.
 7. När bokningen är klar klicka på "OK".

Lägga varor på en tjänstebokning

För att varor/varupaket ska kopplas ihop med tjänstebokningen och följa med vid klipp och klistra samt raderas om tjänstebokningen raderas, måste tjänstebokningens beställning öppnats innan varorna läggs till. Observera att det endast är då varubokningen ingår i samma beställning som tjänstebokningen som ihopkoppling sker och varorna syns på tjänstebokningen i bokningsschemat.

För att lägga varor till en bokning tryck "V" eller klicka på knappen "Varor". För att lägga till varupaket, tryck "Shift-V". I dialogen som följer väljs vara, antal och eventuell resurskoppling (exempelvis den lokal där kaffet ska serveras). Om beställningen innehåller ett paket kan ni välja att markera varan som en del av detta paket. Varans pris sätts då till noll (0) kronor så att paketpriset inte påverkas.

Varor i bokningsschemat

Inställningar > Inställningar (Visning) > "Visa varubokningar i schemat"

Gör att varubokningar kopplade till resurser visas i bokningsvyn, även om de inte hör till en tjänstebokning. Det finns en möjlighet att slå på visning av varubokningar i bokningsschemat. Längd (min) sätts till hur stor plats varubokningen ska ta i schemat. Eftersom en varubokning bara har en starttid men inte någon sluttid så finns denna inställningsmöjlighet. Varubokningarna visas som rektanglar med rundade hörn i schemat. Ligger flera bokningar på samma tid delar dom på bredden för resursens kolumn.

Färgen på bokningen tas från produkten i första hand (om en färg är definierad på produkten) i annat fall från Inställningar > Inställningar (Färger) > "Färg för varubokningar".