Arrangemang

Produkter > Arrangemang

Ett arrangemang är en återkommande eller enstaka aktivitet med begränsat antal platser. För att anmäla sig till en av platserna betalar deltagaren en avgift som täcker alla tillfällen under perioden.

Exempel:
Erik betalar 900 kronor och får en plats på simskolan. Han hamnar i gruppen SIM03 som träffas varje tisdagskväll under perioden 2013-08-26 till 2013-10-21. Kostnaden är konstant oavsett vid hur många tillfällen Erik är med.

Arrangemangsprodukten
Tillägg till arrangemang
Planera arrangemang
Objektet arrangemang
Arrangemangsdeltagare
Närvarokort för aktivitetsbidrag
Reservlista för arrangemang
Debitera arrangemang
Importera deltagare
Arrangemang med deltagarimport, färdighet och statistik
Förtur