Hitta odebiterade bokningar

Ekonomi > Odebiterade bokningar

Här visas en lista med de bokningar vars förfallodatum är äldre eller lika med idag. Enbart bokningar för den aktiva anläggningen visas.

Från denna lista kan man göra följande:

Kassa

Tar de markerade bokningarna till kassan där de kan betalas eller faktureras etc. Om endast en rad markeras tas kunden till kassan och kundens alla förfallna bokningar visas. Om flera rader markeras visas dessa rader i kassan utan att någon kund söks upp.

Avboka

Avbokar bokningen.

Visa

Visar beställningen som bokningen tillhör för att t.ex. fakturera från beställningsdialogen.