Tjänster

En tjänst är en produkt som bokar upp en resurs, t.ex. personlig träning eller hyra av en tennisbana.

Tjänsteprodukter
Boka en tjänst eller vara
Reservlista för tjänster
Noshow för tjänstebokningar

Funktioner som är specifika för tjänster
Medspelare
Ljusstyrning
In och utcheckning
Påminnelse om bokad tjänst / gruppaktivitet
Kodlås via Telkey