Månedlig avstemning

Når måneden er slutt bør enekelte balansekonti avstemmes mellom BRP og bokføringen for å være sikker på att systemet er i fase. De punktene som er interessante å avstemme er: 

Fordringer fakturaer

 • Økonomi > Fakturering > Kundefordringer 
 • Sett datoen til den siste i foregående måned, velg "Typ" alle. Fakturaer eller AG-fakturaer, klikk på "søk". 
 • Rapporten kan skrives ut. 

Fordringer kundekonto

 • Økonomi > Kasse > Kundekonto 
 • Sett datoen til den siste i foregående måned, klikk på "søk". 
 • Rapporten kan skrives ut. 

Gjeld verdikort

 • Økonomi > Kasse > Verdikort 
 • Velg en konto, klikk i "vis også foreldete"
 • Sett datoen til den siste i foregående måned, klikk på "søk"
 • Noter gjelden eller skriv ut rapporten, 
 • Observere at gjelden for verdikort der moms inngår behøver momsdelen dras bort fra gjeldsbeløpet i BRP siden gjelden vises inkludert moms. 

Gjeld periodisering av abonnement

 • Økonomi > Periodisering > "Periodiseringsgjeld per dato"
 • Sett datoen til den siste i foregående måned, klikk på "søk"
 • Rapporten kan skrives ut

Kasserapport for hele måneden

 • Økonomi > Kasse > Kasserapporter 
 • Velg hele forregående måned 
 • Rapporten kan skrives ut

Lagersaldo

 • Økonomi > Lager > Lagersaldoer 
 • Velg lager 
 • Velg den siste i foregående måned 
 • Rapporten kan skrives ut 

Om differanse

 • Statistikk > Bilagssammenstilling. Resultatet viser alle kontobevegelser og ikke bare de som er journalført. Om en saldo ikke stemmer overens med Økonomi > Bokføring > Kontorader under den søkte perioden er det ofteste kontobevegelser som ikke er journalførte. F. eks en kassarapport som ikke er gjort eller en innbetalingsjournal som ikke er skapt. Da bruker dere rutinen Månadsrutiner
 • Økonomi > Bokføring > Kontorader. Resultatet viser en liste med kontohendelser fra BRP som kan sammenliknes med hovedboken bilag for bilag. Kontoradene inneholder bare jornalførte bilager. 
 • Økonomi > Bokføring > Kontotransaksjoner. Resultatet viser alle kontobevegelser og ikke bare de som er journalførte. Listen er mere detaljert og den viser informasjon som f.eks fakturanummer, kvitteringsnummer, kunde, produkt mm. 
 • Om Bilagssammenstilling stemmer med kontorader for den aktuelle perioden, men det er differanse sammenlignet med hovedboken så mangler dere sannsynligvis bilaget. Se da på Økonomi > Bokføring > Bilag om der er noen som ikke er eksportert. Om dere stopper manuelt, kontroller ekstra nøje deres stoppede bilag mot kontoradene. 

Hjelp om feil

Om man har gått i gjennom punkt 7 og det fortsatt ikke stemmer så send en suppormail til support@brpsystems.se med kontorader fra hovedboken som ikke stemmer, og en forklaring på hva det er som ikke stemmer. Send gjerne underlaget i excelform eller et annet format vi kan åpne med excel slik at vi raskt kan håndtere ditt problem.