Variabel Produkt

Variabel Produkt är en produkt som representerar en samling av produkter som är likande men har olika produktegenskaper. 
Variabel Produkt har inget pris eller konto och kan inte säljas direkt utan är ett sätt att välja startpunkt från vilken man sedan med hjälp av egenskaper väljer en underliggande vara eller lagervara produkt.  

En typisk webbshop visar olika produkter och när du klickar på en av dem kan du välja olika egenskaper för den produkten. Som färg, storlek och tryck.
Med Variabel Produkt och Produktegenskaper finns nu möjlighet att göra detta i API:t. Stöd för detta kommer att utökas till kundwebben och även senare i Point Of Sale, Resource Planner och Self Service Station.

En Variabel Produkt har sin eget namn, beskrivning och bild som används för att visa produkten i kundwebben.


Variabla Produkter kan läggas till i Webbkategorier av typen Produkt och Vara. 

Exempel på Variabel Produkt

 

Knapparnas funktion

Ta bort

Tar bort produkten från variations listan. Gör inte så att produkten blir borttagen. 

Kopiera Produkt

Fungerar på samma sätt som kopiera produkt från produkt listan med den skillnaden att den nya produkten också läggs till i variations listan för den aktuella Variabla Produkten. 

Ny Produkt

När du skapar en produkt från nya knappen i Variationstabellen under Variabel Produkt, har den nya produkten vissa värden förifyllda från den Variabla produkten.

De fält som blir förifyllda är:

  • Namn
  • Beskrivning
  • Produktgrupp
  • Huvudbild
  • Bildbanderoll: text och färg
  • Färg
  • Anläggningar 
  • Produktetiketter

Sätt Produktegenskaper

Öppnar en dialog som ger ett snabbt sätt att sätta ett värde på de produktegenskaper som används av denna Variabla Produkt på de markerade produkterna. 

Uppdatera namn

Öppnar en dialog där man kan uppdatera namnen på de markerade produkterna utifrån vilka produktegenskaper de har satta. 

Exempel: