BRP API FAQ

Q: När jag försöker hämta anläggningarna genom API så får jag tomt svar eller så saknas en specifik anläggning. Vad beror detta på?

A:  I BRPs system kan man välja om anläggningen ska kunna ses utåt eller ej. Be systemadministratör kontrollera att anläggningen verkligen är aktiverad att synas genom API. 


Q: Varför saknas vissa produkter som finns i installationen när jag listar alla produkter via API?

A: Varje produkt har in inställning som avgör om de är bokbara via internet eller ej. OBS, i API2 ser man produkten men parametern "bookablefrominternet" är listad med värdet false.


Q: Varför försvinner kunders beställningar efter en stund?

A: Vi har en inställning som gör att obetalda bokningar rensas efter X antal minuter, beroende på hur flödet ser ut kan det vara att kund inte hinner slutföra alla steg innan beställningen genomförts.
Be systemadministratör kontrollera inställning invalidateInternetOrderTime, den rensar bokningar i en beställning tillsammans med schemaläggaren "Borttagning av inaktiva bokningar"