Värdekort

Ett värdekort berättigar till köp för ett visst värde eller av produkter av en viss typ.

Värdekort fungerar på alla anläggningar inom en installation oavsett bolag. För att justera detta mellan bolag, se rapport för Omfördelning värdekort.

Exempel 1:
Johan köper ett värdekort med 10 entréer (klippkort). Varje gång han går genom inpasseringskontrollen dras ett klipp från kortet.

Exempel 2:
Stina har köpt ett värdekort med 500 kr (presentkort) till Johan. När han ska betala för sin massage använder han värdekortet tillsammans med en kontant betalning.

Värdekortsprodukten
Objektet värdekort (produkt)
Registrering av kort och armband
Värdekortslista
Tömning av utgångna värdekort
Kontering av värdekort
Påfyllning av anonymt värdekort

Värdekort med produkter - "Klippkort"

Klippkort för inpassering
Sälja klippkort i kassan
Företagsklippkort
Periodisering av klippkort

Klippkort med speciella rättigheter

Värdekort med summa - "Presentkort"

Sälja presentkort i kassan
Gratis presentkort - Externa presentkort