Tidrapportering

Tidrapportering sker dels i det webbaserade BRP Online och dels i BRP Resource Planner. 

Observera att detta inte är ett lönesystem i sig, utan en funktion som exporterar underlag till ett lönesystem.

BRP har stöd för export till Visma 300/600, Visma 9.5, Agresso, Hogia Lön Plus Stamina och Visma DataLøn.

Om ni vill exportera till ett annat system kontakta BRP för att mot offert undersöka om det är möjligt att stödja export till ert lönesystem.

Flödet ser förenklat ut som följer: 

 1. Anställd rapporterar sin tid i BRP Resource Planner
 2. Oplanerad frånvaro (sjukdom, VAB etc) hanteras av schemaläggare eller den anställda
 3. Anställd granskar och låser sin tid vid månadsslut
 4. Chef attesterar tidrapport
 5. Ekonomiansvarig exporterar tidrapport till lönesystem
 6. Utbetalning av lön från lönesystem

Att gå igång med tidrapportering och export till lönesystem är ett omfattande projekt och kräver oftast en förstudie tillsammans med en av våra konsulter.

För att få en offert samt ett tidsestimat kontakta vår säljavdelning genom att skicka ett mail till sales@brpsystems.se

BRP Tidrapportering 

Följande funktioner förutsätter BRP Tidrapportering 

 • Stämpelklocka
 • Personalliggare
 • Överlappande tidrader (kan användas för OB)
 • Export till lönesystem (Med denna funktionalitet aktiverad tillkommer en ny kryssruta på tidkod som anger om tidkoden kan överlappa andra tidkoder eller ej.)

Uppstartspaket

Driftsättningen av tidrapportering är ett omfattande arbete och kräver ett projekt. Kontakta ansvarig säljare för offert.

Ingår i uppstartspaketet

 • Definitiv utredning av anställningsformer
 • Konfiguration
  • Tidkoder
  • Produkter som ger löneunderlag
  • Export av löneunderlag
 • Utbildning
  • Komplettering av utbildning kring arbetspass.
  • Attestant
  • Systemansvarig.
  • Genomgång av exportfil med ekonomiansvarig.