Abonnemang

Ett abonnemang ger innehavaren vissa rättigheter. Det kan vara rätt till inpassering via spärrar eller rätt till en annan prislista, det beror helt på abonnemangsprodukten som abonnemanget är baserat på.

Abonnemanget kan vara tidsbundet eller löpande. Ett löpande abonnemang gäller tills kunden själv säger upp det. Under giltighetstiden debiteras abonnemanget med ett visst intervall, beroende på abonnemangsprodukten.

Grunder

Abonnemangsprodukten
Abonnemangslista

Försäljning

Sälja abonnemang
Registrering av kort och armband
Abonnemangsavtal
Kampanjstöd

Särskilda typer av abonnemang

Abonnera på skåp
Abonnemang med annan eller flera nyttjare
Medlemskap

Avvikelser

Avvikelser för abonnemang (frysning)
Debitera ej fryst abonnemang under bindningstiden (exempel)
Debitera fryst abonnemang under bindningstiden (exempel)

Ändra abonnemang

Ändring av abonnemang
Säga upp ett abonnemang
Återköpa del av abonnemang

Debitera abonnemang

Debitering av abonnemang
Autogiro och avtalegiro
Betalningsintyg