Lagervara

Video: Lagervaror

Video: Inventering

Video: Beställning

Video: Förändringsjournal

 

Lagerinställningar

Att skapa en lagervara

Produkter > Produkter

Lagervara är en enkel produkttyp att skapa, den är precis som en "Vara" med skillnaden att den har ett saldo och information om leverantör, beställningspunkt etc.

 1. Produkter > Produkter
 2. Klicka på "Ny".
 3. Fyll i de aktuella uppgifterna under flikarna "Basuppgifter" (minst för uppgifterna gällande "Namn", "Produktgrupp" och "Konto") och "Pris", ev också fliken "Mängdrabatt" om detta skall gälla.
 4. På fliken "Lager" fylls det i inköpspris, leverantör, artikelnummer (leverantörens), kostnadskonto, lagernivå m.m. Väljer man Standard som Kostnadskonto så nyttjas det konto som transaktionstypen Försäljning nyttjar.

  (Klicka på bilden för att få den större)

 5. Klicka sedan "OK" och "Stäng".

Lagerställe

Ekonomi > Lager > Lagerställen

Varje anläggning kan ha ett eller flera lagerställen. En lagervara kan förekomma i flera lagerställen med separata saldon. Vid försäljning räknas produktens saldo ned för det lagerställe som kassaenheten är kopplad till. Om klientdatorn inte är kopplad till någon kassaenhet räknas saldot ned på anläggningens första lagerställe.

Lagernivåer/inventering

Varje lagervara kan ha en lagernivå i varje lagerställe. Här ställer man, förutom antal i lagret, in vid vilken nivå man skall beställa nya varor samt i vilken mängd. Här ställer man också in det konto lagertransaktionerna skall bokföras på. Standardvärde för detta konto ställs in under Inställningar > Inställningar (Ekonomi)> "Standardkonto för lager".

Skapa upp lagernivåer för många produkter på samma gång

I produktlistan se till att Typ är Lagervara, Visa är Aktiva och att Anläggning är en specifik anläggning (ej Alla). Då kan man högerklicka på markerade produkter och välja "Skapa lagernivå". En dialog frågar vilket konto och lagerställe man vill att lagernivåerna ska ha. Därefter skapas lagernivåer med saldo noll för de valda produkterna. Slutligen informerar en dialog hur många produkter som fick nya lagernivåer (om lagernivån redan existerar på produkten så skapas den inte på nytt).

Att ändra lagersaldo

Det finns två olika sätt att ändra antal i lagret:

 • Produkter > Produkter, leta reda på lagervaran som det gäller och gå till fliken "Lager". Gå in på lagernivån för aktuellt lagerställe och klicka "Ändra antal". Sedan kan man välja transaktionstyp, dimensionsobjekt etc. Klicka sedan "OK".
 • Ekonomi > Lager > Lagersaldon, markera kolumnen "Inventerat antal" för de rader man vill ändra och skriv sedan in det nya värdet, klicka sedan på "Uppdatera lagersaldo". En liknande ruta som vid förändring från lagernivån dyker upp och man har möjlighet att välja konto etc. Har man ingen tidigare nivå i lagret för produkten bör man välja ett lager i stället för att välja "Från Produkten" för då sätts det valda kontot till lagernivån.

Lagervärde

Lagervärdet för en vara beräknas baserat på vad inköpspriset var när varan levererades. Köper man in 5 varor för 10:- och sedan 5 varor för 12:- så är lagervärdet för dessa 50+60=110:-. Säljer man en vara sjunker lagervärdet med 10:- tills man sålt slut på första inleveransen, sedan minskar lagervärdet med 12:- för varje försäljning. Skulle man av misstag glömt att mata in ett inköpspris på lagervaran innan man gjort en inleverans så kommer lagervärdet vara 0:- även om man ändrar inköpspriset. Vill man beräkna om lagervärdet för en eller flera varor så går man till Ekonomi > Lager > Lagersaldon, markerar de varor man vill räkna om, högerklickar och väljer "Räkna om lagervärde utifrån aktuellt inköpspris". Man får då möjlighet att välja ett specifikt lager eller för alla lager. Efter omräkning kommer lagervärdet att vara inköpspriset * antal varor.

Inventering vid kassaavslut

Om "Obligatorisk inventering vid kassaavslut" är påslaget för en vara kommer inventering av produktens lagersaldo att krävas vid varje kassaavslut. Gäller på alla kassor som är kopplad till ett lager där den varan finns.

Skapa beställning

Ekonomi > Lager > Skapa beställning.

 1. Välj den leverantör du vill skapa beställning för och klicka på knappen "Skapa beställning".
 2. En lista med leverantörens produkter visas med en flagga om dom ska beställas eller ej. Detta beror på om lagernivån har gått under beställningsnivån eller ej. Man kan dubbelklicka på en produkt och ändra om dom ska beställas eller ej, samt om man vill ändra antalet.
 3. Klicka sedan "OK".
 4. Gå sedan till Ekonomi > Lager > "Öppna beställningar" för att skriva ut beställningen.

Inleverans

Ekonomi > Lager > Öppna beställningar

Markera beställning och klicka på knappen "Inleverans". En lista med alla beställda varor visas. Här kan man ändra mottaget antal, inpris samt skriva en anteckning per rad. Klicka "OK" när alla rader är korrekta.

Historik

Ekonomi > Lager > Historik

Lagerförändringsjournal

Man kan skapa en journal över gjorda lagertransaktioner från Ekonomi > Lager > Lagerförändringsjournaler.

Nedskrivning av lager

Nedskrivning av lagret för en produkt (värdet av de enheter som finns i lager minskas) görs på följande sätt:

 1. Skapa en särskild transaktionstyp "Nedskrivning" under Ekonomi > Lager > Transaktionstyper och välj önskat konto.
 2. Välj den aktuella produkten under Produkter > Produkter, gå till lagerfliken och ändra antal i lager till noll med transaktionstypen "Nedskrivning".
 3. Ändra antalet i lager till det rätta antalet, med transaktionstypen "Nedskrivning" och med "Inpris" satt till produktens nya värde.

Konteringsexempel - Lager

Exempelkonton:

Kontonr

Kontonamn

1400

Lager

2440

Leverantörsskulder

2641

Ingående moms

4010

Inköp av varor

4020

Kostnad sålda lagervaror

4021

Förbrukning av lagervaror

4900

Förändring av lager

Konteringsexempel - Inkommande leverantörsfaktura

Redovisas i bokföringssystem

Kontonr

Kontonamn

Debet

Kredit

2440

Leverantörsskulder

 

1000

2641

Ingående moms

200

 

4010

Inköp av varor

800

 

När produkterna i denna faktura inlevereras i BRP uppstår en lagerförändring enligt följande. Den redovisas på en lagerförändringsjournal som kan tas ut ur BRP med valfri periodicitet och inkluderar även uttag ur lagret.

Kontonr

Kontonamn

Debet

Kredit

1400

Lager

800

 

4900

Förändring av lager

 

800

Konteringsexempel - Försäljning

Intäkten av försäljningen hamnar på kassarapport eller fakturajournal.

Lagertransaktionen redovisas på lagerförändringsjournalen. Här avses varor motsvarande 100 kr i lagervärde.

Kontonr

Kontonamn

Debet

Kredit

1400

Lager

 

100

4020

Kostnad sålda varor

100

 

Möjligheter och begränsningar

Det går att ha olika lagerkonton per produkt.